Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

 

HEMSIDA - KANAL MOT HELA VÄRLDEN, ELLER LOKALT MED INTERNA SYFTEN?

När behoven utvecklas så ökar också möjligheterna. Gårdagens problem blir snabbt en ny möjlighet. Hemsidor utvecklas i ökande takt. Grunden för uppbyggnaden av en hemsida för såväl ett intranet som internet är viktig att planera och strukturera. Själva strukturen för en planering kallas WACK. Det står för; Webbstrategi, Affärsnytta, Corporate Identity och Koncept.
    Det är viktigt med en hållbar WACK redan på planeringsstadiet.

  1. Webstrategi - t ex vilka funktioner ska hemsidan ombesörja, vilken information efterfrågas, vem/vilka ska hantera sidan? Vad kan man förvänta sig att framtiden erbjuder? När ska man ta nästa steg
  2. Affärsnytta - t ex vilka affärsfunktioner kan hanteras och vilka kostnadsbesparingar kan hemsidan möjliggöra, vilka nya intäkter kan sidan skapa?
  3. Corporate Identity - t ex hur ska företagets profil och PR värden återspeglas och hur kan de förstärkas (Corporate design, kreativitet, gränsnittsdesign,  teknik etc)?
  4. Koncept - t ex tillvägagångssätt, metoder, mervärde?

 

CMS-TEKNIKEN UTVECKLAS KONTINUELIGT - DET ÖKAR MÖJLIGHETER TILL DESIGN.

Eftersom en hemsida alltid är utåtriktad (internt eller externt) så är det viktigt att den blir intelligent utformad och har en fungerande kommunikation med rätt corporate identity, produktprofil, innehåll och ett bra koncept. Den bör vara lätt att hantera samt enkel att förstå.
    Därför är det som regel lämpligt att koppla in en kommunikationsbyrå (förr hette det reklambyrå) för utformning av kommunikationsstrategi och identitet i stället för att tappa den delen av uppgiften till en webbyrå.

TEKNIKUTVECKLINGEN INNEBÄR NYA MÖJLIGHETER TILL EN EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION.

Ett CMS-verktygs moduler kan gott och väl liknas till olika tillkommande dataprogram. Man kan åtgärda många olika administrativa rutiner t ex administrativa vinster i ett Intranet med semesterlistor rapporter mm. En hemsida kan agera interaktivt gentemot Gäster och inloggade användare. Inloggade användare kan behandlas interaktivt mot egna uppsatta värderingsgrunder. Ja möjligheterna är nära nog oändliga, vilket kräver hög kunskap och bred erfarenhet ifrån den levererande kommunikationsbyrån.

En webbstrategi bör i ett tidigt skede beakta alla (senaste) tekniska möjligheter som CMS-verktyget kan erbjuda. Men, det är också viktigt att samtidigt värdera kort och långsiktiga reklamvärden och anpassa utformningen så att kommunikationen prioriteras i linje med god affärsnytta, rätt Corporate Identity samt ger ett hållbart koncept som går att utveckla in i framtiden.

NÄR HELA VÄRLDENS UTVECKLARE TÄNKER PÅ SAMMA SAK - JA, DÅ GÅR DET UNDAN!

Vårt val av CMS har fallit på Drupal. Lite tack vare CMS verktygets kraftfulla lösningar och höga utvecklingstakt med bättre, flexibla och finfördelade möjligheter. USA ligger i framkant och där använder man Drupal ända upp till Vita Huset. Walt Disney - världens mest besökta sida - är byggd i drupal och fler och fler myndigheter går över till Drupal.
    Drupal-standarden kan t ex kombinera valfria innehåll från flera olika sidor på flera olika och effektiva sätt, utan att behöva krypa utanför standardramarna som ca 15-tusen moduler erbjuder. Behörighet att få del av information kan styras genom många olika skräddarsydda villkor, ända ned på typnivå, ja och t om på en nivå motsvarande ett enstaka informationsfält. Det ger starka, säkra och flexibla möjligheter att anpassa sidor (eller informationsdelar) efter helt unika behov. Behovet av egen bekostad kod är mycket låg och här ligger den stora besparingen och förklaringen till varför Drupal blir kostnadseffektivare än många andra standardbyggda CMS.