Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

INTERNET - EN KANAL MOT HELA VÄRLDEN

Hemsida -  numera ett omvärldskrav men samtidigt gårdagens krav.

Bra design, ändamålsenlig och lätt att använda?
Idag är det nya faktorer som gör att en hemsida verkligen fungerar samt genererar största möjliga försäljning och vinst. Hemsidan har blivit utbytt till web-sida, där bakomliggande anpassningar sker genom dataprogram, även kallade för moduler.
Vad gäller grafisk design har utvecklingen av gränssnitten inom webben skapat den totala friheten av typsnitt, grafik, disposition och kommunikationsdesign. 

Internet, allt mer en beteendevetenskap

Nya beteenden ställer ökade krav på kommunikationen, där besökarens enheter är telefoner eller läsplattor i stället för (bara) datorer. Idag medför det krav på anpassningsbar responsive design och krav på specifika  anpassningar mot respektive plattform, helst anpassat mot plattformens förmåga till kommunikation. Alla enheter levererar informationen på olika sätt trots att de kommer ifrån samma informations-data-bas. Det rationella är att samma information kan filtreras och optimeras gentemot enheten som exponerar informationen. Vidare gäller anpassning mot användarbeteenden, d v s hur  informationen inhämtas och i vilket syfte.
    Google påstod redan år 2013 att 65% av alla ny-sökningskontakter kommer ifrån en telefon, därefter sker återkomster via datorer och läsplattor i 61% av fallen innan det sker ett slutgiltigt "köp" (Google konferens sommaren 2013). Denna utveckling har accelererat och telefonen övertar allt mer av köp-processens faser.

Modern mediateknik på internet använder "artificial intelligence" (AI) för att med datornas hjälp bygga kunskapssystem om användaren som används för aktiv påverkan. Man kan säga att AI innebär en beräkningsintelligens och förmåga att urskilja användbara data, för olika syften och kommersiella ändamål. AI kan utnyttja flera vetenskapsdiscipliner på en och samma gång, t ex artificiell psykologi, filosofi och matematik för nämna en av många kombinationer.


TEKNIKEN BAKOM ETT MODERNT CMS-VERKYG UTGÖR EN VIKTIG
DEL AV MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNIKATION PÅ INTERNET.

Ett modernt CMS-verktyg går att hela tiden utveckla så länge versionen av CMS-verktyget hålls aktuell. Man kan bygga vidare på egna investeringen och har tillgång till genomförda utvecklingar. Detta förutsätter dock att man från början varit klok nog att välja ett CMS-verktyg  av typen "open source" som hela tiden aktivt utvecklas.
    CMS-verktygens bakomliggande programvara tillkommer genom marknadens behov och nya användbara moduler är ett resultat av den ständiga processen.

Svensk näringsliv ligger långt fram i utvecklingen, med undantag för kommuner och landsting och staten, som genom (styrda?) och ibland konstiga detaljerade upphandlingar sätter snaran runt sin egen hals när det gäller möjligheter att välja nya verktyg, utanför de redan använda. Jämför man med t ex USA så har staten och t o m Vita Huset öanammat "open source" med en enormt stor genomslagskraft för bl a CMS-verktyget Drupal.

Kraften i ett världsomfattande "open source" CMS-verktyg är överlägsen eftersom nya lösningar oftast blir åtkomliga för övriga delar av världen. Dessutom så kommer det snabbare ut nödvändiga säkerhetsuppdateringar, mot upptäckta funktions- och säkerhetsluckor (som alltid finns i alla CMS) jämfört mot de kommersiella CMS-verktygen som bara erbjuder uppdatering 1-2 ggr per år, trots att man täpper till samma säkerhetsluckor?

Den senaste utvecklingen för år 2019  och framåt pekar på att vi kommer se "noder" med företag som specialiserar sig på en viss del av företagens utbud, ungefär som ett utlämningsställe för PostNord.
    Vinsten blir en starkare utveckling inom en viss begränsad nisch och förlusten, att utseendet kommer bli stadardanpassat. Den ekonomiska vinningen är dock så stor i kombination till att konkurensstyrkan ökar när man hela tiden befinner sig i den absoluta framkanten av utvecklingen. Den möjliggör också starkare marknadskontakt genom ständigt uppdaterade telefon-appar, och andra direktverkande verktyg ,som knyter användaren hårdare till utbuden.

SOCIALA MEDIER

En hel flora av möjligheter där facebook får ökad konkurrens av Linkedin, Twitter och andra liknande kanaler som hela tiden växer fram. Var och en stark inom sin nisch, och som gärna används i kommersiella syften eftersom det finns nära användarna och är helt gratis att utnyttja, nästan gratis i alla fall. Dessa aktörer kopplar framgångsrikt in AI och användarna blir på så sätt dubbelt värda och lättare att påverka på ett effektivt sätt.
    Här gäller det att räkna på tid och risk, eftersom det ofta är tidskrävande att underhålla och bevaka egen information med risker för obefogad kritik, där effekten kan bli den omvända och helt omöjlig att hantera t ex ur tidssynpunkt. Mediernas förmåga till perception och förmåga att genom AI kunna manipulera är många gånger häpnatsväckande. Riskerna motsvarar att en goodwill kan raseras på sekunder. Uppsidan är, att man snabbt kan uppnå resultat och manipulera ett stort antal användare. Mycket kraftfullt och samtidigt farligt. Presidentvalet  USA är ett omstritt exempel där demokratins krafter sätts ur spel.

SPELSAJTER

Alllt fler spel upphör att fungera med sin ursprungliga CD som låg i paketet när det köptes, för att istället förutsätta ett konto via Internet. Spelföretaget fångar in kunderna i allt högre grad och öppnar för nya kanaler där man kan se tydliga segment av användare. (jmf målgruppen för t ex "World of Warcraft" mot den som spelar "Hjärter" på nätet )

HÅRDVARA

Slutligen hamnar vi på hårdvaran vi använder för att nå internet. Hårdvaru- och mjukvaru- företagen har lärt sig att påverka oss effektiv vid nya uppdateringar av mjukvara. Företag som Apple, Nvidia och Microsoft ger inte ifrån sig någon uppdatering utan en offensiv påverkan, många gånger kopplad till AI. De vet snart allt om vår användning av deras produkter.