Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

INTERNET - EN KANAL MOT HELA VÄRLDEN

Hemsida -  numera ett omvärldskrav.

Bra design, ändamålsenlig och lätt att använda?
Idag är det bara en del av de faktorer som gör att en hemsida verkligen fungerar samt genererar största möjliga försäljning och vinst.
Vad gäller grafisk design har den senaste utvecklingen ökat design-friheten av typsnitt, disposition och ny möjlighet till design direkt i genom gränssnittet.  

Nya beteenden ställer ökade krav på kommunikationen, där besökarens enheter är telefoner eller läsplattor i stället för (bara) datorer. De medför nya krav, både på anpassningsbar responsive design, som krav på olika kommunikativa anpassningar för respektive plattform, anpassat mot plattformens förmåga till kommunikation. All kommunikation kan utgå ifrån samma informationsbas men formas olika.
    Google påstår att 65% av alla nya sökningskontakter kommer ifrån en telefon, därefter sker återkomster via datorer och läsplattor med 61%, innan "köp" (Google konferens sommaren 2013). Givetvis är anknyter siffrorna till ett sammanhang, men här är Google som vanligt lite mer otydliga.

De tidigare Flash-baserade sidorna har gått ur tiden av flera skäl. De visade sig vara en sämre för sökmotorerna samt många av marknadens moderna telefoner och pads (iPhone & iPads). Därför har marknaden övergivet flash-tekniken som hemsidesram i takt med utveckling av efterfrågade web-baserade alternativ, som fungerar på alla hårdvaruplattformar och är fullt synbar av Google och andra sökmotorer.

Moderna CMS-verktyg gör det enkelt att uppdatera innehåll och t o m flyttning av innehållen, men de är tidskrävande.
 

TEKNIKEN BAKOM ETT MODERNT CMS-VERKYG UTGÖR EN
DEL AV SJÄLVA MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNIKATIONEN.

Ett modernt CMS-verktyg behöver man nämligen inte riva och börja om från början med så länge som den versionen av CMS-verktyget hålls aktuell. Man kan istället bygga vidare på investeringen och få tillgång till andras utveckling. Detta förutsätter dock att man från början varit klok nog att välja ett CMS-verktyg som erbjuder "open source"-möjligheter.
    CMS-verktygen byggs ut genom marknadens ökade behov och nya moduler tillkommer som ett resultat av detta.

Sverige ligger långt fram i utvecklingen med undantag för kommuner och landsting och staten, som genom styrda och allt för detaljerade upphandlingar satt snaran runt egen hals när det gäller val av CMS-verktyg. I t ex USA har motsvarande och t o m Vita Huset öppnat upp för CMS-verktyg av typen "open source" med stor genomslagskraft för bl a CMS-verktyget Drupal.

Här är kraften i ett världsomfattande "open source" CMS-verktyg mycket imponerande eftersom de flesta nya lösningar är åtkomliga för resten av världen. Dessutom har t ex Drupal 7 haft 30 uppdateringar under ca 3 år, vilket i och för sig kan ses som mycket, men å´ andra sidan upptäcks lika ofta och lika många funktions- och säkerhetsluckor i de kommersiella CMS-verktygen, där det i stället sker uppdatering max 1-2 ggr per år. Vad ska man säga om dessa säkerhetsluckor som ligger "öppna" under mellantiden?

SOCIALA MEDIER

En hel flora av möjligheter där Face Book får ökad konkurrens av Linkedin, Twitter och andra liknande kanaler som hela tiden växer fram. Var och en stark inom sin nisch, och som gärna används i kommersiella syften eftersom det finns nära användarna och är helt gratis att utnyttja, nästan gratis i alla fall.
    Här gäller det istället att räkna på tid och risk, eftersom det ofta är tidskrävande att underhålla och bevaka samt att det finns risker för mindre lyckad kritik, där effekten kan bli den omvända och helt omöjlig att hantera t ex ur tidssynpunkt.

SPELSAJTER

Alllt fler spel upphör att fungera med sin ursprungliga CD som låg i paketet när det köptes, för att istället förutsätta ett konto via Internet. Spelföretaget fångar in kunderna i allt högre grad och detta öppnar för nya kanaler, där man ser tydliga segment av användare. (jmf målgruppen för t ex "Wold of Warcraft" mot den som spelar "Hjärter" på nätet )