Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

INTERNET - EN KANAL MOT HELA VÄRLDEN

Hemsida -  numera ett omvärldskrav.

Bra design, ändamålsenlig och lätt att använda?
Idag är det bara en del av de faktorer som gör att en hemsida verkligen fungerar samt genererar största möjliga försäljning och vinst.
Vad gäller grafisk design har utvecklingen av gränssnitten inom webben ökat friheten av typsnitt, grafik, disposition och kommunikationsdesign. 

Internet

Nya beteenden ställer ökade krav på kommunikationen, där besökarens enheter är telefoner eller läsplattor i stället för (bara) datorer. De medför krav på anpassningsbar responsive design och krav på olika kommunikativa anpassningar mot plattformarna, helst anpassat mot plattformens förmåga till kommunikation. Alla plattformar kan i stort sett ha samma informationsbas trots att de formas olika.
    Google påstod redan år 2013 att 65% av alla ny-sökningskontakter kommer ifrån en telefon, därefter sker återkomster via datorer och läsplattor i 61% av fallen innan det sker ett slutgiltigt "köp" (Google konferens sommaren 2013).

Modern mediateknik på internet använder "artificial intelligence" (AI) för att med datornas hjälp bygga system för påverkan. Man kan säga att AI innebär en beräkningsintelligens och förmåga att urskilja användbara data, för olika syften och kommersiella ändamål. AI kan utnyttja flera vetenskapsdiscipliner på en och samma gång, t ex artificiell psykologi, filosofi och matematik för nämna en av många kombinationer.


TEKNIKEN BAKOM ETT MODERNT CMS-VERKYG UTGÖR EN VIKTIG
DEL AV MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNIKATION PÅ INTERNET.

Ett modernt CMS-verktyg kan man hela tiden utveckla så länge versionen av CMS-verktyget hålls aktuell. Man kan bygga vidare på egna investeringen och har tillgång till andras genomförda utvecklingar. Detta förutsätter dock att man från början varit klok nog att välja ett CMS-verktyg som erbjuder "open source"-möjligheter.
    CMS-verktygen byggs av marknadens behov och nya användbara moduler tillkommer som ett resultat.

Sverige ligger långt fram i utvecklingen, med undantag för kommuner och landsting och staten, som genom (styrda?) allt för detaljerade upphandlingar sätter snaran runt sin egen hals när det gäller möjliga val av CMS-verktyg. I t ex USA har motsvarande och t o m Vita Huset öppnat upp för "open source" med stor genomslagskraft för CMS-verktyget Drupal.

Här är kraften i ett världsomfattande "open source" CMS-verktyg mycket imponerande eftersom de flesta nya lösningar blir åtkomliga för resten av världen. Dessutom så kommer det oftare säkerhetsuppdateringar, mot upptäckta funktions- och säkerhetsluckor (som alltid finns i alla CMS) jämfört mot de kommersiella CMS-verktygen! De erbjuder bara uppdatering 1-2 ggr per år, trots att man egentligen täpper till lika många säkerhetsluckor?
 

SOCIALA MEDIER

En hel flora av möjligheter där Face Book får ökad konkurrens av Linkedin, Twitter och andra liknande kanaler som hela tiden växer fram. Var och en stark inom sin nisch, och som gärna används i kommersiella syften eftersom det finns nära användarna och är helt gratis att utnyttja, nästan gratis i alla fall.
    Här gäller det istället att räkna på tid och risk, eftersom det ofta är tidskrävande att underhålla och bevaka samt att det finns risker för mindre lyckad kritik, där effekten kan bli den omvända och helt omöjlig att hantera t ex ur tidssynpunkt. Mediernas förmåga till perception och förmåga att manipulera är ibland häpnatsväckande, med miljardras på börsen som resultat. Riskerna är, att en goodwill kan raseras på sekunder. Uppsidan är, att man snabbt kan uppnå resultat.

SPELSAJTER

Alllt fler spel upphör att fungera med sin ursprungliga CD som låg i paketet när det köptes, för att istället förutsätta ett konto via Internet. Spelföretaget fångar in kunderna i allt högre grad och öppnar för nya kanaler där man kan se tydliga segment av användare. (jmf målgruppen för t ex "World of Warcraft" mot den som spelar "Hjärter" på nätet )