Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

KANALER MOT MÅLGRUPPERNA

En viktig konst är att välja mediamix eller en kombination av olika media för prisvärda målgruppsträffar. Det är grundbulten i kampanjer med högt resultat.

SEGMENTERA?

En kampanj i flera media kanaler mot en och samma målgrupp innebär en ökad dubbeltäckningseffekt. Det innebär också en lika stor grad av utspädning när det gäller antalet reklamkontakter.
    För att minska spillet av kontakter/träffar mot mottagare som befinner sig utanför målgruppen så är det viktigt att söka media kanaler som erbjuder en ökad koncentration.
    För detta anlitar man en mediabyrå. Deras kunskaper om medier innebär att sista länken i investeringskedjan blir effektivare. Mediakanalerna och målgrupperna ska helst kartläggas innan den kreativa processen påbörjas.

SEGMENTERA PÅ INTERNET?

För internet gäller samma sak som för övriga media, att hitta rätt segment till lägsta kontaktkostnad/pris.
    Men, eftersom internet även erbjuder sökordsannonsering och SEO-optimering mot utvalda sökord och kombinationer samt möjligheter att annonsera via Ad-Words, så kompliceras spelreglerna för segmentering av målgrupperna. Segmenten beskrivsi bland bättre gentemot köpstegen, då indellas målgrupperna istället gentemot köpstegens faser.