Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

SÖKBAR PÅ INTERNET

Att ligga högt på sökmotorernas listor blir allt viktigare som marknadsföringsinstrument. Samtidigt blir det svårare eftersom kunkerrensen ökar samt att Google löpande förändrar faktorerna för placeringen.

Det finns många faktorer för att optimera en sida så att den når högt upp i den organiska listan. En sådan optimering kallas för SEO (Search Engine Optimize). Google har på senare år gjort radikala ändringar bl a så att länk-fusket straffas. En annan radikal ändring släpptes i september 2013 och heter "Hummingbird". "Hummingbird" ger en ökad koncentration gentemot erbjudanden i sig och matchar innehållet mot användarens sökordavsikt, det som användaren egentligen letar efter. Maj 2014 uppdaterar Google sin sökalgoritm som de kallar Pandan till version 4.0 vilket i stort innebär att sidor med upprepat innehåll eller låg kvalitet sjunker i den organiska sökordslistan.

Det säkraste sätten att hamna högst upp är AD-Word-reklam, dvs köpta nyckelordsplaceringar för en liten textannons som exponeras mot utvalda sökord. AD-Word-annonsen placeras högst upp eller till höger om sökorsresultatet på sidan.

SÖKMOTOROPTIMERING - SEO

Organisk sökmotoroptimering, SEO (Search Engine Optimize), innebär att man optimerar hemsidans innehåll och kod så att sidan blir högt rankad.
    Optimeringen sker såväl i sidans texter som i olika osynliga meta- och alt-taggar inne i koden. Även Copy-plattformen kan ses över då den har stor betydelse i  SEO-sammanhang. Hummingbird och uppdatering av Panda -  medför att innehållet kommer att värderas i ökad grad.
    En annan viktig faktor är att andra sidor länkas till egna hemsidan och ju mer den är välkänd/prioriterad, desto starkare effekt och betydelse ger länken.
    Här har som sagt en del fusk skett genom länkhotell - men se upp för att "köpa" dessa, man kan t o m bli avstängd ifrån Google-indexet om det uppdagas.

En av många små andra faktorer för SEO prioritet enligt Google är att själva sid-koden följer W3C-standarden, både för html och CSS. En korrekt kod betyder ökad prioritet, men som vanligt är Google förtegna över styrkan i betydelsen.
    Vissa CMS-verktygs genererar en rad onödiga error som kräver hög kompetens att ta bort. CMS-verktygen har å' andra sidan moduler som också SEO-optimerar innehållet, både hel- och halvautomatiskt, så vinsten är oftast större än förlusten.

HJÄLP ATT VÄRDERA DIN NUVARANDE HEMSIDA?

Vill du få ett omdöme om din hemsida och SEO eller om det finns olika fel mot html och CSS standarden, så kan du kontakta oss för en närmare analys.