Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

 

HEMSIDA NUMERA WEB-SIDA - KANAL MOT HELA VÄRLDEN, ELLER LOKALT MED INTERNA SYFTEN OCH AUTOMATISKA FUNKTIONER?

När behoven utvecklas så ökar också möjligheterna. Gårdagens problem blir snabbt en ny möjlighet. Hemsidor Programvaran för Internetanpassade sidor utvecklas i en ständigt ökande takt. När det gäller grunden för uppbyggnaden av intranet och internet är viktig att planera och strukturera det fortsatta arbetet. Själva strukturen för planeringen kallar vi för WACK. Det står för; Webbstrategi, Affärsnytta, Corporate Identity och Koncept.
     Det är viktigt att en hållbar WACK ligger på bordet redan i planeringsstadiet. En korrekt websatsning blir aldrig färdig för den ingår i den allmänna ständiga web-utvecklingen. Några axplock som exempel på tankearbetet för en bra WACK:

  1. Webstrategi - Vilka funktioner ska ombesörjas, vilken information efterfrågas, vem/vilka ska hantera innehållet? Vad kan man förvänta sig att framtiden erbjuder? När ska man ta nästa steg, vad är kostnaden för uppdateringar och utveckling och i vilken takt ska utveckling ske. Milestones.
  2. Affärsnytta - Vilka affärsfunktioner kan hanteras och vad kan man möjliggöra, vilka nya intäkter kan skapas? Hur ser kostnadsbilden ut för byggnad och ständig utveckling samt underhåll. Hur stor är den intiala investeringen och hur ska den hållas oberoende mot inblandade leverantörer.
  3. Corporate Identity - Hur ur ska företagets profil och PR värden återspeglas och hur kan de förstärkas (Corporate design, kreativitet, gränsnittsdesign,  teknik etc)?
  4. Koncept - t ex tillvägagångssätt, metoder, mervärde?

 

CMS-TEKNIKEN UTVECKLAS KONTINUERLIGT - DET ÖKAR MÖJLIGHETER TILL DESIGN.

Eftersom en hemsida alltid är utåtriktad (internt eller externt) så är det viktigt att den blir intelligent utformad och har en fungerande kommunikation med rätt corporate identity, produktprofil, innehåll och ett bra koncept. Den bör vara lätt att hantera samt enkel att förstå.
    Därför är det som regel lämpligt att koppla in en kommunikationsbyrå (förr hette det reklambyrå) för utformning av kommunikationsstrategi och identitet i stället för att tappa den delen av uppgiften till en webbyrå.

TEKNIKUTVECKLINGEN INNEBÄR NYA MÖJLIGHETER TILL EN EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION.

Ett CMS-verktygs moduler kan gott och väl liknas till olika tillkommande dataprogram. Man kan åtgärda många olika administrativa rutiner t ex administrativa vinster i ett Intranet med semesterlistor rapporter mm. En hemsida kan agera interaktivt gentemot Gäster och inloggade användare. Inloggade användare kan behandlas interaktivt mot egna uppsatta värderingsgrunder. Ja möjligheterna är nära nog oändliga, vilket kräver hög kunskap och bred erfarenhet ifrån den levererande kommunikationsbyrån.

En webbstrategi bör i ett tidigt skede beakta alla (senaste) tekniska möjligheter som CMS-verktyget kan erbjuda. Men, det är också viktigt att samtidigt värdera kort och långsiktiga reklamvärden och anpassa utformningen så att kommunikationen prioriteras i linje med god affärsnytta, rätt Corporate Identity samt ger ett hållbart koncept som går att utveckla in i framtiden.

NÄR HELA VÄRLDENS UTVECKLARE TÄNKER PÅ SAMMA SAK - JA, DÅ GÅR DET UNDAN!

Det viktigaste i vårt val av CMS är att man lämnar informations-stadiet för att gå över till funktions- o. publikations- stadiet och då krävs ett CMS med mer finfördelad teknik. och hög säkerhet mot intrång.

Vårt val av CMS har fallit på Drupal. Lite tack vare CMS verktygets kraftfulla lösningar och höga utvecklingstakt med bättre, flexibla och finfördelade möjligheter. USA ligger i framkant och där använder man Drupal ända upp till Vita Huset. Walt Disney - världens mest besökta sida - är byggd i drupal och fler och fler myndigheter går över till Drupal.

En annan viktig faktor är att ett mer detaljerat CMS också har ett mer detaljerad tänk hos utvecklarna, det ligger i dess natur.

    Drupal-standarden kan t ex kombinera valfria innehåll från flera olika sidor på flera olika och effektiva sätt, utan att behöva krypa utanför standardramarna som ca 15-tusen moduler erbjuder. Behörighet att få del av information kan styras genom många olika skräddarsydda villkor, ända ned på typnivå, ja och t om på en nivå motsvarande ett enstaka informationsfält. Det ger starka, säkra och flexibla möjligheter att anpassa sidor (eller informationsdelar) efter helt unika behov. Behovet av egen bekostad kod är mycket låg och här ligger den stora besparingen och förklaringen till varför Drupal i långa loppet blir kostnadseffektivare än många andra standardbyggda CMS, som oftast är billigare att initiera men dyrare att integrera mot enskilda önskemål eller behov.
    Den stora vinsten är att man kan erbjuda besökaren en högre servicegrad och integration, där informationen kan integreras, filtreras och kombineras på ett mer finfördelat sätt och genom användarens eget val eller styrning.