Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

IT-utvecklingen ökar kravet på kunskap inom upphovsrätt - saknas den, så ökar affärsriskerna!

Upphovsrätt - föreläsning för företag

Upphosrätt är skittråkigt!

Tillsammans med Bildombudsmannen erbjuder Anckers & Co föreläsningar om riskerna med upphovsrätt. Syftet är att öka personalkompetensen och uppmärksamheten på vanliga upphovsrättsliga fallgropar, framförallt inom IT-kommunikationens område men även uppmärksamma andra typiska fällor.
Föreläsarnas erfarenheter representerar olika sidor (köpare/säljare) vilket bidrar till en dynamisk föreläsning med blandning av tips och hinder. Läs mer här!

Internet- och dataanvändningen har utvecklats starkt under de senaste åren samtidigt som kompetensen inom upphovsrätten stått stilla. Glipan ökar på grund av att fler blir inblandade i kommunikationprocessen, utan tillräckliga kunskaper om upphovsrätt.

Det är samtidigt viktigt att effektivisera hanteringar och uppköpen av upphovsskyddat innehåll och minska kostnader och affärsrisker, framförallt för de som hanterar en utåtriktad kommunikation. När det gäller hanteringen av hemsidor är riskerna direkt uppenbara!

”Bland våra kunder märker vi ofta otillräckliga kunskaper, t ex vilka regler som gäller för fotografier och texter – säger copywriter J Brandberg”

Detta bidrar till att företagen har ett växande lager av begågna intrång i sin kommunikationsportfölj. Riskkostnader kan bli mycket stora och i extremfall  ödestigna. Det är viktigt för både goodwill och ekonomi att parera affärsriskerna med god kompetens. Att förlora ett mål kan bli ödestiget för företaget, eller en produkt!
 
Största riskerna består i omedvetna intrång, både direkt eller indirekt. Det är alltid slutanvändaren (beställaren) som får betala hela notan. Om man tar Tammy Bergströms bild av en vanlig svensk flagga som exempel så har den använts/(stulits) av 300 företag och flera politiska partier samt till och med av utrikesdepartementet. I samtliga fall, som en konsekvens av en underliggande okunskap och direkt brist på kompetens inom den egna organistationen eller hos en leverantör/reklambyrå/webbyrå!
 
Personalens kompetensutveckling är också nyttig, eftersom de även utsätts för olika risker inom det privata området t ex på Facebook och Twitter m fl eller på bloggar.
 
På Bildombudsmannen.se under  ”Fråga Bildombudsmannen”  finns mer än  700 exempel på att företag och privatpersoner begår dyrbara fel. Nästan uteslutande på grund av okunskap. I många av fallen har de även lett till konsekvenser. De ställda frågorna är i övrigt ett stående bevis på behovet av ökad kompetens inom området samt också ett bevis på det enorma värdekapital som de olika upphovsmännen skulle kunna kräva.

”Det är intressant att notera att varje föreläsning lett till ganska stora förändringar i företagens rutiner och stora förbättringar i hantering av upphovsskyddade material – säger Staffan Teste på Bildombudsmannen AB”

”Varje år så tvistas de för miljarder kronor i Sveriges domstolar. Förloraren betalar hela kalaset! Vinnarna är de som betalar rätt pris för användningen och de kommer alltid billigare undan än förloraren i en rättegång – säger Göran Anckers på Anckers & Co”

Föreläsningarna kan anpassas direkt mot den aktuella verksamheten för ett företag. Ring Göran på 08- 7 200 200, så får du veta mer.