Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

Utvecklingen ökar kraven på kompetens inom upphovsrätt - saknar man kompetens så ökar affärsriskerna!

Upphovsrätt - föreläsning för företag

Anckers & Co håller föreläsningar tillsammans med Bildombudsmannen i syfte att öka kompetensen gällande  upphovsrättsliga frågeställningar inom kommunikationens olika områden. Föreläsarna representerar olika sidor (köpare/säljare) vilket bidrar det till en dynamik med blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

Internet- och dataanvändningen har utvecklats starkt under de senaste åren samtidigt som olika nödvändiga kompetenserna inom upphovsrätten står stilla. Glipan som uppstår ökar också när fler blir inblandade i kommunikationprocessen, utan tillräckliga kunskaper eller erfarenheter inom upphovsrättsliga områden.

Det gäller att effektivisera hanteringen samt uppköp av upphovsskyddade alster och minska de dyrbara och farliga affärsriskerna som är mer förekommande inom en verksamhet med utåtriktad kommunikation. När det gäller hanteringen av hemsidor är riskerna uppenbara!

”Bland våra kunder märker vi ofta otillräckliga kunskaper, t ex vilka regler som gäller för fotografier och texter – säger copywriter J Brandberg”

Detta bidrar till att företagen får ett växande lager av potentiellla intrång. Riskkostnader kan bli mycket stor och i extremfall helt ödestigna. Det är viktigt för både goodwill och ekonomi att  kompetensutveckla för att minska affärsriskerna. Att förlora ett mål kan vara ödestiget för företagets eller produktens goodwill!
 
Riskerna består i omedvetna intrång, både direkt och indirekt. Det är alltid slutanvändaren som får notan, dvs du eller ditt företag.  Tammy Bergströms bild av en svensk flagga har t ex stulits ca 300 företag, politiska partier och till och med av utrikesdepartementet. I nästan samtliga fall, som en konsekvens av en ren okunskap eller brist på nödvändig kompetens!
 
Den egna personalens privata kompetensutveckling är också nyttig, eftersom de själva utsätts för olika risker att göra fel inom upphovsrätten t ex på Facebook och Twitter m fl eller när de bloggar.
 
På Bildombudsmannen.se under  ”Fråga Bildombudsmannen”  finns mer än  500 exempel på att både företag och privatpersoner begått dyrbara fel. Nästan uteslutande på grund av okunskap. De ställda frågorna är ett stående bevis på behovet av ökad kompetens inom området.

”Det är intressant att notera att varje föreläsning lett till ganska stora förändringar i rutiner och förbättringar i hanteringen när det gäller upphovsskyddade material – säger Staffan Teste på Bildombudsmannen AB”

”Varje år så tvistas de för miljarder kronor i Sveriges domstolar. En enda rättegångskostnad kan snabbt kosta över en miljon kronor för den som gjort fel och förlorar – även vid tvister som gäller mindre belopp.
Man kan normalt inte försäkra sig mot rättegångskostnader som överstiger 2-3 basbelopp, så kostnaden svider för den som förlorar – säger Göran Anckers på Anckers & Co”

Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot den aktuella verksamheten. Ring 08- 7 200 200, så får du veta mer.

 

Upphovsrätt - föreläsning för företag

Anckers & Co håller föreläsningar tillsammans med Bildombudsmannen i syfte att öka kompetensen gällande  upphovsrättsliga frågeställningar inom kommunikationens olika områden. Föreläsarna representerar olika sidor (köpare/säljare) vilket bidrar det till en dynamik med blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

Internet- och dataanvändningen har utvecklats starkt under de senaste åren samtidigt som olika nödvändiga kompetenserna inom upphovsrätten står stilla. Glipan som uppstår ökar också när fler blir inblandade i kommunikationprocessen, utan tillräckliga kunskaper eller erfarenheter inom upphovsrättsliga områden.

Det gäller att effektivisera hanteringen samt uppköp av upphovsskyddade alster och minska de dyrbara och farliga affärsriskerna som är mer förekommande inom en verksamhet med utåtriktad kommunikation. När det gäller hanteringen av hemsidor är riskerna uppenbara!

”Bland våra kunder märker vi ofta otillräckliga kunskaper, t ex vilka regler som gäller för fotografier och texter – säger copywriter J Brandberg”

Detta bidrar till att företagen får ett växande lager av potentiellla intrång. Riskkostnader kan bli mycket stor och i extremfall helt ödestigna. Det är viktigt för både goodwill och ekonomi att  kompetensutveckla för att minska affärsriskerna. Att förlora ett mål kan vara ödestiget för företagets eller produktens goodwill!
 
Riskerna består i omedvetna intrång, både direkt och indirekt. Det är alltid slutanvändaren som får notan, dvs du eller ditt företag.  Tammy Bergströms bild av en svensk flagga har t ex stulits ca 300 företag, politiska partier och till och med av utrikesdepartementet. I nästan samtliga fall, som en konsekvens av en ren okunskap eller brist på nödvändig kompetens!
 
Den egna personalens privata kompetensutveckling är också nyttig, eftersom de själva utsätts för olika risker att göra fel inom upphovsrätten t ex på Facebook och Twitter m fl eller när de bloggar.
 
På Bildombudsmannen.se under  ”Fråga Bildombudsmannen”  finns mer än  500 exempel på att både företag och privatpersoner begått dyrbara fel. Nästan uteslutande på grund av okunskap. De ställda frågorna är ett stående bevis på behovet av ökad kompetens inom området.

”Det är intressant att notera att varje föreläsning lett till ganska stora förändringar i rutiner och förbättringar i hanteringen när det gäller upphovsskyddade material – säger Staffan Teste på Bildombudsmannen AB”

”Varje år så tvistas de för miljarder kronor i Sveriges domstolar. En enda rättegångskostnad kan snabbt kosta över en miljon kronor för den som gjort fel och förlorar – även vid tvister som gäller mindre belopp.
Man kan normalt inte försäkra sig mot rättegångskostnader som överstiger 2-3 basbelopp, så kostnaden svider för den som förlorar – säger Göran Anckers på Anckers & Co”

Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot den aktuella verksamheten. Ring 08- 7 200 200, så får du veta mer.

 

NOTISER

BRA REKLAM måste tillfredsställa

Dagens kunder är smartare, snabbare och förändrar sitt köpbeteendet i ett allt högre tempo.    De vill ha tydlig, lättanvänd information om... Läs mer!

Google AD-WORDS

AD-Words reklam på Google
Googles AD-WORDS är ett effektivt sätt att nå nya kunder som befinner sig högt upp i köpstegen!    Därför är vi "Google Engaged", vilket... Läs mer!

Utvecklingen ökar kraven på kompetens inom upphovsrätt - saknar man kompetens så ökar affärsriskerna!

Upphovsrätt - föreläsning för företag
Anckers & Co håller föreläsningar tillsammans med Bildombudsmannen i syfte att öka kompetensen gällande  upphovsrättsliga frågeställningar inom kommunikationens... Läs mer!

Kommunikationsanalysen är en viktig utgångspunkt

Kommunikationsplanens beroende av marknadsplanen
ÄVEN SMÅ TUVOR VÄLTER STORA LASS Kommunikationsanalysen är ett av de viktigaste momenten inför alla investeringar i marknadsföring. Det visste man redan år 1874 då John... Läs mer!