Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

Kommunikationsanalysen är en viktig utgångspunkt

Kommunikationsplanens beroende av marknadsplanen

ÄVEN SMÅ TUVOR VÄLTER STORA LASS

 

Kommunikationsanalysen är ett av de viktigaste momenten inför alla investeringar i marknadsföring. Det visste man redan år 1874 då John Wanamaker uttalade; "Half of the money I spend on advertising is wasted; the problem is I don't know wich half"
     Stämmer kommunikationsanalysen mot marknadsanalysen? En korrekt analys är en viktig förutsättning för en bra kommunikationsplan. Utan den kan stora ekonomiska värden äventyras eller gå till spillo, helt i onödan. 

Några faktorer bakom en bra kommunikationsanalys:
  - En fungerande marknadsanalys / marknadsplan.
  - Företagets position och mål.
  - Identitetsprofil.
  - Ekonomiska medel, budget.
  - Mål och mile-stones.
  - Produkternas marknadsförutsättningar.

Den teoretiska skillnaden mellan en marknads- och kommunikationsplan är:

  • Kommunikationsplanen tar fasta på HUR man kommunicerar mot utvalda målgrupper.
  • Marknadsplanen tar fasta på VAD och VILKA insatser man ska göra för att uppnå önskat resultat. 

     I praktiken är sanningen den att ju mindre företag, desto mindre praktisk skillnad mellan begreppen. Det är inte ovanligt att en kommunikationsplan också blir en marknadsplan. 
     Det är också då som reklambyråns kunskaper och tidigare erfarenheter spelar en större roll. Ju större erfarenhet, desto mindre risk för uppdragsgivaren.

 

Kommunikationsplanens beroende av marknadsplanen

ÄVEN SMÅ TUVOR VÄLTER STORA LASS

 

Kommunikationsanalysen är ett av de viktigaste momenten inför alla investeringar i marknadsföring. Det visste man redan år 1874 då John Wanamaker uttalade; "Half of the money I spend on advertising is wasted; the problem is I don't know wich half"
     Stämmer kommunikationsanalysen mot marknadsanalysen? En korrekt analys är en viktig förutsättning för en bra kommunikationsplan. Utan den kan stora ekonomiska värden äventyras eller gå till spillo, helt i onödan. 

Några faktorer bakom en bra kommunikationsanalys:
  - En fungerande marknadsanalys / marknadsplan.
  - Företagets position och mål.
  - Identitetsprofil.
  - Ekonomiska medel, budget.
  - Mål och mile-stones.
  - Produkternas marknadsförutsättningar.

Den teoretiska skillnaden mellan en marknads- och kommunikationsplan är:

  • Kommunikationsplanen tar fasta på HUR man kommunicerar mot utvalda målgrupper.
  • Marknadsplanen tar fasta på VAD och VILKA insatser man ska göra för att uppnå önskat resultat. 

     I praktiken är sanningen den att ju mindre företag, desto mindre praktisk skillnad mellan begreppen. Det är inte ovanligt att en kommunikationsplan också blir en marknadsplan. 
     Det är också då som reklambyråns kunskaper och tidigare erfarenheter spelar en större roll. Ju större erfarenhet, desto mindre risk för uppdragsgivaren.

 

NOTISER

BRA REKLAM måste tillfredsställa

Dagens kunder är smartare, snabbare och förändrar sitt köpbeteendet i ett allt högre tempo.    De vill ha tydlig, lättanvänd information om... Läs mer!

Google AD-WORDS

AD-Words reklam på Google
Googles AD-WORDS är ett effektivt sätt att nå nya kunder som befinner sig högt upp i köpstegen!    Därför är vi "Google Engaged", vilket... Läs mer!

Utvecklingen ökar kraven på kompetens inom upphovsrätt - saknar man kompetens så ökar affärsriskerna!

Upphovsrätt - föreläsning för företag
Anckers & Co håller föreläsningar tillsammans med Bildombudsmannen i syfte att öka kompetensen gällande  upphovsrättsliga frågeställningar inom kommunikationens... Läs mer!

Kommunikationsanalysen är en viktig utgångspunkt

Kommunikationsplanens beroende av marknadsplanen
ÄVEN SMÅ TUVOR VÄLTER STORA LASS Kommunikationsanalysen är ett av de viktigaste momenten inför alla investeringar i marknadsföring. Det visste man redan år 1874 då John... Läs mer!