Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

Kommunikationsanalysen är en viktig utgångspunkt

Kommunikationsplanens beroende av marknadsplanen

ÄVEN SMÅ TUVOR VÄLTER STORA LASS

 

Kommunikationsanalysen är ett av de viktigaste momenten inför alla investeringar i marknadsföring. Det visste man redan år 1874 då John Wanamaker uttalade; "Half of the money I spend on advertising is wasted; the problem is I don't know wich half"
     Stämmer kommunikationsanalysen mot marknadsanalysen? En korrekt analys är en viktig förutsättning för en bra kommunikationsplan. Utan den kan stora ekonomiska värden äventyras eller gå till spillo, helt i onödan. 

Några faktorer bakom en bra kommunikationsanalys:
  - En fungerande marknadsanalys / marknadsplan.
  - Företagets position och mål.
  - Identitetsprofil.
  - Ekonomiska medel, budget.
  - Mål och mile-stones.
  - Produkternas marknadsförutsättningar.

Den teoretiska skillnaden mellan en marknads- och kommunikationsplan är:

  • Kommunikationsplanen tar fasta på HUR man kommunicerar mot utvalda målgrupper.
  • Marknadsplanen tar fasta på VAD och VILKA insatser man ska göra för att uppnå önskat resultat. 

     I praktiken är sanningen den att ju mindre företag, desto mindre praktisk skillnad mellan begreppen. Det är inte ovanligt att en kommunikationsplan också blir en marknadsplan. 
     Det är också då som reklambyråns kunskaper och tidigare erfarenheter spelar en större roll. Ju större erfarenhet, desto mindre risk för uppdragsgivaren.