WEB IS NOTHING


aco_logo

IT'S EVERYTHING!

ANCKERS & COMPANY

We love the stunning background photographs, from Jerome Bricod - Switzerland.

Anckers & Co. was founded year 1991 as a pure advertising and creative agency. At the end of 1998 we discovered that communication development could involve major future changes and lovely new challenges. Internet was growing to be the major part of the future. At the beginning we were determined to be at the forefront and offer our customers the strongest cards in various communication challenges.
Our challenge today is to develop communication in modern technology and stay at front. We are a Swedish communications agency acting on the Swedish market with experienced professionals so that's why our English intro will end here. The remaining content is in Swedish.

Photo of Me

STRATEGI ÄR EN GENERATOR TILL INTÄKTER
Vi har sedan år 1991 arbetat med långsiktig och lönsam marknadskommunikation. Våra verktyg är god helhetssyn, resursanpassning, prioritering och hållbara kreativa idéer och kompetens.

AFFÄRSMETOD

En fungerande marknadskommunikation återspeglar marknadens behov, både på kort och lång sikt. Vår utgångspunkt är att kommunikationsstrategier ska vara positiva och stimulerande, för både uppdragsgivarna och deras kunder.

Vår verksamhet omfattar kommunikation, företagsprofilering och produktprofilering. Vi har sedan 1994 omfattande erfarenheter av att planera hemsidor - anpassade för aktiviteter eller mot aktuella målgrupper och kunder. Morgondagen är på väg in i vår vardag och vi kommer forsätta att påverkas av nya möjligheterna som tekniken och utvecklingen erbjuder.

Nya tider, nya marknader, nya strategier, nya kanaler, och nya media.
Det krävs mer och mer kunskaper om marknaden för att fisket efter de största och attraktiva kunderna ska förbli framgångsrikt. Men till och med ett ostron blir lätt att hantera när man vet hur det ska gå till. Ditt företags framtid är en färskvara, som likt ett ostron säljer bäst medans det är levande färskt!

HÖGA PERSPEKTIV

ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV GER HÅLLBARA FÖRUTSÄTTNINGAR

Det är som regel alltid viktigt att en kommunikationsplan bygger på hållbar strategi som är möjlig att förändra
i linje med förutsättningarna. Men det är framför allt viktigt att en kommunikationsplan för internet bygger på
ett övergripande perspektiv varifrån den kan skalas ner och anpassas, till vid var tid gällande förhållanden.

 

HISTORIA

Några historiska exempel på några stora och små kunder och uppdrag.
Våra kunder har en sak gemensamt, de har en väl fungerande kommunikation

Klicka på bilden och öka eller minska storlek


KS_logotypen
jpbank_1_jobb
dxl_1
bo_1
filmeko_1
bovarm_1
hallen_1
le_1
×
arbetsprover
TA KONTAKT MED OSS!

HÄR FINNS VI

Välkommen att kontakta oss!

 
Stockholm/Älvsjö
Tel: +46. (0) 8. 7 200 200
Email: imperium@acoab.se
Ovan e-postadress är bara till
för att lura robotar - här hittar du den riktiga