Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

MARKNADSKOMMUNIKATION ÄR BÅDE STRATEGI OCH EN GENERATOR TILL INTÄKTER.

Lika färsk som ett öppnat ostron

Välkommen till Anckers & Co AB

Sedan år 1991 har vi levererat en långsiktig och lönsam marknadskommunikation. Våra verktyg är god helhetssyn, resursanpassning, prioritering och hållbara kreativa ideer och kompetensanpassning.

AFFÄRSMETOD

En fungerande marknadskommunikation ska växa fram ur marknadens behov. Det är vår utgångspunkt för fungerande strategier som känns positiva och stimulerande, både för våra uppdragsgivare och deras marknad.

Vår verksamhet omfattar företagsprofileringar och produktprofilering.
    Vi har en omfattande erfarenhet av hemsidor, anpassade för alla aktuella målgrupper, media och ny teknik.

Nya tider, nya marknader, nya strategier, nya media och nya tekniska möjligheter.
    Det krävs mer och mer kunskaper för att internetfisket efter de största kunderna ska bli framgångsrikt, men
till och med ett ostron är lätt att hantera när man vet hur det går till.
   
Ditt företags framtid är alltid en färskvara av vad du gör idag!