Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

BILDOMBUDSMANNEN AB

Bildombudsmannen AB är en juridisk byrå som hjälper upphovsmän, fotografer, videoproducenter och filmare, tecknare, designers, skribenter, musiker m.fl. när de råkar ut för upphovsrättsliga brott.
    Företagets ägare Staffan Teste är också juridiskt rådgivare åt Bildleverantörenas Förening (BLF) och Cepic, en organisation för 1 000 bildbyråer i Europa där Teste tidigare varit styrelseledamot.
    Bildombudsmannen drev bl a Sveriges första fall av bildstöld på Internet!  Sedan dess har man varit involverad i närmare 600 fall varav tre kända har avgjorts ända upp i Högsta Domstolen.

UPPDRAG

Bildombudsmannen ville öka sin närvaro på internet och tydliggöra sin roll som ombud åt upphovsmän och egenskap som specialist inom upphovsrätt. Både nationellt och internationellt.

 

RESULTAT

En ny hemsida i två språk (Svenska och Engelska) skriven i Drupal, där upphovsmän kan få råd och hjälp och dessutom ställa frågor om sina olika problem och få svar gratis. Frågorna med svaret visas på hemsidan om frågeställaren givit sitt godkännande.
    Sidan är lätt att hålla uppdaterad eftersom mycket pedagogiskt arbete lades på sidans logik i hanteringen. Dessutom finns en automatik för tre olika löpsedlar som visar tre senaste; nyheterna, rättsfallen och besvarade frågorna, helt automatiskt.

MER OM RESULTATET - BREDD, DJUP & SÄKERHET

Tack vare att sida hela tiden underhålls och att frågorna har besvaras, så har den vuxit i betydelse och bl a blivit en praktisk bibel för alla upphovsmän.
    Sidan har avgörande betydelse för verksamheten och den har blivit en jätte på nätet. Google värderar informationen högt och den syns högt upp i söksvars-listorna och i en mäng olika upphovsrättsliga sammanhang p g av sin fantastiska bredd och sitt stora, högkvalitativa omfång.

Enligt statistiken juni 2013 så läste varje besökare 12,8 sidor i genomsnitt. Återkomster motsvararade 1.7 besök. Helt fantastiska siffror, inte sant?

Genom Drupals höga säkerhet och frekventa säkerhetsuppdateringar  så har sidan klarat att stå emot mot en rad olika spam-attacker. Idag bevakas den inte bara av Googler reCaptcha utan har en hel del egna script och algoritmer som bevakar kvaliteten på nytillkomna innehåll.