Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

Webbplatsens innehåll skyddas genom Lagen om upphovsrätt, i enlighet med Svenk Lag!

Samtliga webbsidor är producerade i Drupal och programmerade av Anckers & Co AB , telefon
08/ 7200 200. Anckers & Co AB innehar ekonomiska rättigheter för texter och bilder, samt eventuell tillagd programkod.
    Det förekommer även verk från underleverantörer, och deras bakomliggande samarbetsparter eller underleverantörer, vilka i egenskap av upphovsmän innehar ideella rättigheter - t ex till textinformation, teckningar eller bilder.

Utomståendes rätt begränsas till att för egen personlig användning lagra oförändrade utdrag av dessa webbsidor enligt normal webbläsarstandard.
    Innehållet på webbsidorna får inte kopieras eller distribueras på annat sätt, utan skriftligt tillstånd.

Länkar från andra webbsidor medges endast om länken pekar på hela sidan, så att den visas i sin helhet.
    Länkar med utdrag av enstaka innehåll, eller delar av sidors innehåll, utdrag eller citat, eller visning /citat av indirekta delar av innehållet, tillåts ej och kräver medgivande. Medgivande kan bara erhållas skriftligen. Endast skriftlig förfrågan ställd till Anckers & Co AB besvaras.

Om en efterfrågad användning skulle kräva bakomliggande medgivande från underleverantörer, så utförs endast sådan förfrågan på uppdrag av frågeställaren.

KONTAKTUPPGIFTER:
Anckers & Co AB - e-post: home@acoab.se Tel 08- 7 200 200