Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

  • Reklamkampanje - DXL Calscan - kampanjlåda med T-shirt, broschyr + brev
  • Reklamkampanj på flera språk

Demetech AB

UPPDRAG

Att skapa en kommunikationsplattform för en ny världspatenterad röntgenteknik för bentäthetsmätningar.

Produkten var en kombination av den röntgenteknik som då var normgivande (DXA), samt en patenterad lasermätningsteknik.
    Den nya produkten döptes till DXL (Dual X-ray & Laser) Calscan.

DXL Calscans prestanda innebar ett betydande genombrott för säkra bentäthetsmätningar och tidigare diagnostisering av den stora men okända folksjukdomen osteoporos, d.v.s. benskörhet.

RESULTAT

En tvåstegs kommunikationsstrategi.

  • Steg 1: Att överföra kunskap om den nya tekniken DXL.
  • Steg 2: Nya möjligheter och patientfördelar med produkten DXL Calscan.

De omfattande annons- och DR kampanjerna gick som regel på 4 - 5 språk