Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

Fältöverstens Företagarförening

UPPDRAG

De många butikerna i Fältöversten behövde en stark, gemensam och kostnadseffektivt marknadsföring som riktades  direkt mot det egna upptagningsområdet för Fötöverstens kundkrets. En del av problematiken var att upptagningsområdet motsvarade flera lokaltidningars olika delområden.

Vi tog fram tidningen Fältöversten där alla butiker kunde välja sin exponeringsyta efter behov och budget.
    Ett aktuellt, redaktionellt innehåll höjde värdet rejält och skapade ett ökat läsintresse och efterfrågan.

Tidningen gavs ut i 80 000 exemplar och fick lika höga läsvärden som orternas lokaltidningar.