Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

INTERNET - EN KANAL MOT HELA VÄRLDEN

Hemsida -  numera ett omvärldskrav men samtidigt ett behov som ställer krav.

Bra design, ändamålsenlig och lätt att använda?
Idag är har nya faktorer tillkommit som gör att en web-sidemiljö verkligen  genererar största möjliga försäljning och vinst. Hemsidan har blivit utbytt till web-sida, där bakomliggande anpassningar byggs på genom nya moduler.
Vad gäller grafisk design har utvecklingen av CSS-gränssnitten inom webben skapat den totala friheten av typsnitt, grafik, disposition och kommunikationsdesign. 

Marknadsföring på internet blir allt mer en beteendevetenskap

Nya beteenden ställer ökade krav på kommunikationen, där besökarens enheter är telefoner eller läsplattor i stället för datorer. Det medför krav på responsive design och krav på specifika  anpassningar mot respektive plattform, gärna anpassad mot plattformens förmåga att motaga kommunikation. Enheterna bör leverera informationen på olika sätt, ifrån samma informations-data-bas. Det rationella är att samma information kan filtreras och optimeras gentemot typ av enheten som exponerar din information. Vidare gäller det att anpassa sig mot användarnas beteenden, d v s hur de inhämtar informationen och i vilket syfte. GDPR är ett välkommet tillskott till styrningen av personuppgifter. I längden gynnar det företagen själva.
    Google påstod redan år 2013 att 65% av alla ny-sökningskontakter kommer ifrån en telefon, därefter sker återkomster via datorer och läsplattor i 61% av fallen innan det sker ett slutgiltigt "köp" (Google konferens sommaren 2013). Denna utveckling innebär att kommunikationen kan bygga på ett samspel mellan de olika enheternas förmåga att leda till affär.

Modern mediateknik på internet använder "artificial intelligence" (AI) för att med datornas hjälp bygga ett "kunskapssystem" om användaren som sedan används för aktiv och anpassad påverkan. Man kan säga att AI innebär en beräkningsintelligens och förmåga att urskilja användbara data, för olika syften, och för kommersiella ändamål. AI kan utnyttja flera vetenskapsdiscipliner på en och samma gång, t ex artificiell psykologi, filosofi och matematik för nämna en av många kombinationer.


TEKNIKEN BAKOM ETT MODERNT CMS-VERKYG UTGÖR EN VIKTIG DEL
AV DE FRAMTIDA MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNIKATION PÅ INTERNET.

Ett modernt CMS-verktyg utvecklas så länge versionen av CMS-verktyget hålls aktuell. Därför kan man bygga vidare på den egna investeringen och får hela tiden tillgång till nyutveckling. Detta förutsätter dock att man från början är klok nog att välja ett CMS-verktyg  av typen "open source" som har en aktiv utveckling.
    CMS-verktygens programvara utvecklas kontinuerligt mot marknadens behov och nya användbara moduler (läs nya program) tillkommer som ett resultat av den oändliga processen.

Svensk näringsliv ligger långt fram i utvecklingen, med undantag för kommuner och landsting och staten, som genom (styrda?) och ibland konstiga detaljerade upphandlingar sätter snaran runt sin egen hals när det gäller möjligheter att välja nya verktyg, utanför de redan använda. Jämför man med t ex USA så har staten och t o m Vita Huset anammat "open source" med en enormt stor genomslagskraft för CMS-verktyget Drupal.

Kraften i ett världsomfattande "open source" CMS-verktyg är överlägsen eftersom nya lösningar blir åtkomliga för hela världen. Dessutom så kommer det snabbare ut nödvändiga säkerhetsuppdateringar, mot funktions- och säkerhetsluckor (som alltid finns i alla CMS). Om man jämför med de kommersiellt uppbyggda  CMS-verktygen - som bara erbjuder uppdatering 1-2 ggr per år, trots kända säkerhetsluckor i underliggande programspråk (som hela tiden uppstår p g av utvecklingen), så motsvarar det ett högrisk-beteende? Nåväl, det händer ju titt som tätt att sådana sidor får hacker-attacker och stora dyrbara problem.

Den senaste utvecklingen för år 2021  och framåt pekar på att vi kommer se "noder" med företag som specialiserar sig på en viss del av företagens utbud och behov av funktioner. Ungefär som PostNords utlämningsställen, där valet är att "kombinera" och komma närmare konsumenten, utan en kostym av dyra lokaler eller personalkostnader.
    Vinsten blir en starkare utveckling inom en viss starkare nisch och förlusten, att utseendet kommer bli mer stadardanpassat. Den ekonomiska vinningen är dock så stor i kombination till den ökade konkurensstyrkan att standard-looken inte avskräcker. Styrkan i sam-spels-lösningen erbjuder en starkare marknadskontakt genom ständigt uppdaterade appar, och andra direktverkande verktyg, vilka knyter användaren till det egna utbudet.
    Inom appar till telefoner och läsplattor har typen av verksamhet blivit starkt etablerad. Men eftersom de flesta appar även innehåller uppgifterna till databasen, samt blir dyrare att underhålla i längden, så finns det uppenbara skäl till att man istället kommer satsa på responsiva lösningar, direkt från hemsidan (där uppgifterna till databasen säkrare förvaras i CMS-kärnan).
    Ett exempel på en sådan utveckling är SMHI.se. De har lagt ner alla appar  och utformar informationens utseende ifrån hemsidans responsiva gränssnitt, istället.
   

SOCIALA MEDIER

Här gäller det att räkna på tid och risk, eftersom det ofta är tidskrävande att underhålla och bevaka egen information med risker för obefogad kritik, där effekten kan bli den omvända och helt omöjlig att hantera t ex ur tidssynpunkt. Mediernas förmåga till perception och förmåga att genom AI kunna manipulera är många gånger farligare.  Riskerna motsvarar att en goodwill kan raseras på sekunder. Uppsidan är, att man snabbt kan uppnå fantastiska resultat och manipulera ett stort antal användare på en gång. Mycket kraftfullt och samtidigt farligt. Presidentvalet  USA är ett omstritt exempel när demokratins krafter riskerar sättas ur spel av utomstående aktörer.

SPELSAJTER

Alllt fler spel upphör att fungera med sin ursprungliga CD som låg i paketet när det köptes, för att istället förutsätta ett konto via Internet. Spelföretaget fångar in kunderna i allt högre grad vilket öppnar för nya kommunikationskanaler, där man kan nå tydliga segment av användare. (jmf målgruppen för "World of Warcraft" mot de som i windows spelar "Hjärter" på nätet )

HÅRDVARA

Slutligen hamnar vi på hårdvaran vi använder för att nå internet. Hårdvaru- och mjukvaru- företagen har lärt sig att påverka oss effektiv vid nya uppdateringar av mjukvara. Företag som Apple, Nvidia och Microsoft ger inte ifrån sig någon uppdatering utan en offensiv påverkan, många gånger kopplad till AI. De vet  allt om vår användning av deras produkter. Det förekommer numera "tvingande" situationer, där tidigare köpta program upphör att fungera, om man inte "köper nytt". Apple går så långt att hårdvaran inte får uppdateras för äldre datorer, läsplattor och telefoner, trots att de är de dyraste man kan köpa.