Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

INVESTERING

Vi ser i första hand reklamkommunikation som ett rent säljverktyg, vars uppgift är att generera goda affärsmässiga vinster i relation till investeringen.

En väl utförd analys av företaget, identiteten, produkten med; produktprofil, tänkbara försäljningskanaler, den aktuella marknaden och målgruppsprofiler, är av lika stort värde som den kreativa processen.

Utformningen av bra väl fungerande reklamkommunikation ska väcka och stimulera de rätta mottagarnas intressen utan att överskrida produktens egenvärde eller fakta.