Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

KANALER MOT MÅLGRUPPERNA

En viktig konst är att välja mediamix eller en kombination av olika insatser för prisvärda målgruppsträffar. Det är grundbulten i kampanjer med högt resultat.

SEGMENTERA?

En kampanj i flera mediakanaler, mot en och samma målgrupp, ger en dubbeltäckningseffekt. Det medför också en utspädning och totala antalet reklamkontakter blir färre.
    För att minska spillet av kontakter/träffar mot mottagare som befinner sig utanför målgruppen, så är det viktigt att söka kanaler som erbjuder en ökad koncentration.
    Då anlitar man helst en mediabyrå. Deras kunskaper om medier medför att investeringskedjan blir effektivare. Mediakanalerna som når målgruppen bör kartläggas innan den kreativa processen har påbörjats.

INTERNET?

För internet gäller nästan samma sak, att hitta/påverka rätt segment till lägsta kontaktkostnad/pris.
    Segment som beskrivs genom den klassiska köpstegen som modell, som indelar målgrupperna olika köp-faser, glöms gärna bort trots att den forfarande har betydelse inom modern kommunikation.
Internet erbjuder mycket mer också, som t ex; sökordsannonsering, SEO-optimering genom utvalda sökord samt möjligheter att annonsera via Ad-Words, kombinationer av "artificial intelligence" (AI). 
    En modern AI-marknadsföring på internet kan utnyttja perception och förstärkas med förmåga att manipulera till resultat, t ex genom användning/uppbyggnad av skräddarsydda bloggar. Den som äger möjligheterna till sökning i en bloggs historiska material får unika kunskaper om sin marknad. Enligt framstående källor uppgår AI-investeringarna år 2018 till över 620 Miljader dollar, bara inom USA.

Allt detta komplicerar spelreglerna och kostnaderna för att nå målgrupperna och ger en stor mängd val på olika insatser.