Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

SÖKBAR PÅ INTERNET?

Att ligga högt på sökmotorernas listor blir allt viktigare som marknadsföringsinstrument. Samtidigt blir det svårare eftersom kunkerrensen ökar samt att Google löpande förändrar faktorerna.

Det finns många faktorer för att optimera en sida så att den når högt upp i den organiska listan. En sådan optimering kallas för SEO (Search Engine Optimize).
    Google har på senare år gjort radikala ändringar bl a så att länk-fusket straffas. En annan radikal ändring släpptes under september 2013 och den heter "Hummingbird". Hummingbird ger en ökad koncentration för matchning av användarens avsikt med sökningen, det som användaren egentligen söker matchas mot sidornas sannorlikhet att ge att svar. 
Under maj 2014 uppdaterade Google sin sökalgoritm, vilket i stort innebär att sidor med upprepat innehåll, eller sämre kvalitetsmängd avseende sitt innehåll, sjunker i den organiska delen söklistan.
    Från 2018 prioritera Google sidor med SLL certifikat, dvs sidor där adressen börjar med "https://", visas ovanför sidor som börjar med http://.

Det säkraste sätten att hamna allra högst upp, är AD-Word-reklam dvs köpta nyckelordsplaceringar för en liten textannons som exponeras mot utvalda sökord.
    AD-Word-annonsen placeras numera högst upp eller ibland till höger om sökorsresultaten. AD-wordreklam kan bli mycket prisvärd om man utformar den rätt. Å' andra sidan kan den bli mycket dyrbar om man utformar den fel - så att sökordsträffarna halkar utanför sfären och träffar ett felaktigt segment.

SÖKMOTOROPTIMERING - SEO

Organisk sökmotoroptimering, SEO (Search Engine Optimize), innebär att man optimerar hemsidans innehåll och kod så att sidan blir högt rankad.
    Optimeringen sker såväl i sidans texter som i olika osynliga meta- och alt-taggar inne i koden.
Även Copy-plattformen kan ses över då den har stor betydelse i  SEO-sammanhang. Hummingbird och uppdatering av Panda medför att själva innehållet kommer att värderas i ökad grad.
    En annan viktig faktor är att det finns andra sidor som länkar till sidan Ju mer välkänd och/eller prioriterad den andra sidan med länkningen är, desto starkare effekt och betydelse skapas genom länkningen.
    Här har en del fusk genom så kallade länkhotell skett under åren - men se upp för att "köpa" länkar från dessa, man kan t o m bli avstängd ifrån Google-indexet om fusket uppdagas, det vet flera stora och välkända företag.

http:// eller SLL protokoll. med https://

En sida med SLL prokoll (https://) är säkrare så till vida att användarens kontakt är krypterad och kan inte brytas (kidnappas eller tjyvlyssnas) lika enkelt som en kommunikations som sker  utan ett certifikat. Google premierar i hög grad sidor med SLL- protokoll. Baksidan har tidigare varit  kostnaden för säkerhetsprotokollet, som kostar tusentals kronor till utgivarna varje år.  Under år 2019 ändrades den avvaktande ställningen mot SLL-certifikat. certifikaten började ingå som en del av web-hotellets tjänster. Trots detta ligger förhållandevis många företag kvar med http://-sidor utan att ansluta till ett certifikat

En av många faktorer för SEO prioritet, enligt Google, är att själva sid-koden följer W3C-standarden, både för html och CSS. En korrekt utformad kod betyder ökad prioritet, men som vanligt är Google förtegna över styrkan och vilken betydelse det ger.
    Vissa CMS-verktygs genererar onödiga error, som kräver hög kompetens att ta bort. CMS-verktygen har å' andra sidan moduler som också SEO-optimerar innehållet, både hel- och halvautomatiskt.

HJÄLP ATT VÄRDERA DIN NUVARANDE HEMSIDA?

Vill du få ett omdöme om din hemsida och SEO eller om det finns olika fel mot html och CSS standarden, så kan du kontakta oss för en närmare analys.