Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

 

EN KANAL MOT HELA VÄRLDEN, ELLER ETT LOKALT MEDIA MED INTERNA SYFTEN OCH AUTOMATISKA FUNKTIONER?

När behoven utvecklas så ökar också möjligheterna. Gårdagens problem blir snabbt en ny möjlighet. Programvaran för Internetanpassade sidor utvecklas i en ständigt ökande takt. När det gäller grunden för uppbyggnaden av intranet och internet är viktig att planera och strukturera arbetet för framtiden. Själva strukturen för planeringen kallar vi för WACK. Det står för; Webbstrategi, Affärsnytta, Corporate Identity och Koncept.
     Det är viktigt att en hållbar WACK ligger på bordet redan i planeringsstadiet. En korrekt websatsning blir aldrig färdig för den utgör del i den ständiga utvecklingen. Några axplock som exempel på  en bra WACK:

  1. Webstrategi - Vilka funktioner ska ombesörjas, vilken information efterfrågas, vem/vilka ska hantera innehållet? Vad kan man förvänta sig att framtiden erbjuder? När ska man ta nästa steg, vad är kostnaden för uppdateringar och utveckling och i vilken takt ska utveckling ske. Upprätta milestones.
  2. Affärsnytta - Vilka affärsfunktioner kan hanteras och vad kan man möjliggöra, vilka nya intäkter kan skapas? Hur ser kostnadsbilden ut för byggnad och ständig utveckling samt underhåll. Hur stor är den intiala investeringen och hur ska den hållas oberoende mot inblandade leverantörer.
  3. Corporate Identity - Hur ur ska företagets profil och PR värden återspeglas och hur kan de förstärkas (Corporate design, kreativitet, gränsnittsdesign,  teknik etc)?
  4. Koncept - t ex tillvägagångssätt, metoder, mervärde?

 

CMS-TEKNIKEN UTVECKLAS KONTINUERLIGT - DET ÖKAR MÖJLIGHETER TILL DESIGN.

Eftersom en hemsida inte alltid är utåtriktad (intranet och internet under ett och samma skal ) så är det viktigt att den blir intelligent utformad och har en fungerande kommunikation med rätt corporate identity, produktprofil, innehåll och ett bra koncept. Den bör vara lätt att hantera samt enkel att förstå.
    Därför är det som regel lämpligt att koppla in en kommunikationsbyrå (förr hette det reklambyrå) för utformning av en fungerande kommunikationsstrategi och identitet i stället för att lägga den delen av uppgiften till en webbyrå.

TEKNIKUTVECKLINGEN INNEBÄR NYA MÖJLIGHETER TILL EN EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION.

Ett CMS-verktygs moduler kan gott och väl liknas till olika tillkommande dataprogram. Man kan åtgärda många olika administrativa rutiner t ex administrativa vinster i ett Intranet med semesterlistor rapporter mm. En hemsida kan agera interaktivt gentemot Gäster och inloggade användare. Inloggade användare kan behandlas interaktivt mot egna uppsatta värderingsgrunder. Ja möjligheterna är nära nog oändliga, vilket kräver hög kunskap och bred erfarenhet ifrån den levererande kommunikationsbyrån.

En webbstrategi bör i ett tidigt skede beakta alla (senaste) tekniska möjligheter som CMS-verktyget kan erbjuda. Men, det är också viktigt att samtidigt värdera kort och långsiktiga reklamvärden och anpassa utformningen så att kommunikationen prioriteras i linje med god affärsnytta, rätt Corporate Identity samt ger ett hållbart koncept som går att utveckla in i framtiden.

NÄR HELA VÄRLDENS UTVECKLARE TÄNKER PÅ SAMMA SAK - JA, DÅ GÅR DET UNDAN!

Det viktigaste i vårt val av CMS är att man lämnar informations-stadiet för att gå över till funktions- o. publikations- stadiet och då krävs ett CMS med en mer finfördelad teknik. och hög säkerhet.

Vårt val av CMS har fallit på Drupal. Lite tack vare CMS verktygets kraftfulla lösningar och höga utvecklingstakt med bättre, flexibla och finfördelade möjligheter. USA ligger i framkant och där använder man Drupal ända upp till Vita Huset. Walt Disney - världens mest besökta sida - är byggd i drupal och fler och fler myndigheter går över till Drupal.

En annan viktig faktor är också att ett mer detaljerat CMS har mer detaljerade lösningar att vänta, det ligger i dess natur.

    Drupal-standarden kombinerar detaljerade innehåll, från flera olika sidor på olika sätt, utan att behöva krypa utanför standardkostymen. Över 15-tusen moduler erbjuder en rad olika anpassningar.

Behörigheten till information styrs genom många skräddarsydda villkor, med möjligheter ända ned på typnivå, ja och t om på en nivå motsvarande ett enstaka informationsfält.
Det ger starka, säkra och flexibla möjligheter att anpassa små delar av innehållet efter olika behov.
    Behovet av egen-bekostad utvecklad kod blir lägre och utgör den största besparingen på lite sikt samt är förklaringen till varför det i långa loppet även blir kostnadseffektiv, jämfört med enklare  CMS, som oftast är billigare att initiera men dyrare att integrera och anpassa gentemot detaljerade behov och önskemål.
    Den största vinsten är att man kan erbjuda besökaren en högre servicegrad och bättre integration, där informationen kan filtreras och kombineras på ett mer finfördelat sätt och t o m styras av besökarens val eller smak.